Teorie

Fluorescence

Fluorescence je fyzikální jev, kdy dochází k vyzařování světla látkou, která předtím pohltila elektromagnetické záření. Jedná se o podkategorii luminiscence – studeného záření. Mechanismus vzniku fluorescence je dán schopností látky pohlcovat budící elektromagnetické záření a schopností nashromáž...

Fosforescence

Fosforescence je jevem příbuzným k fluorescenci. Hlavním kritériem, kterým se od ní odlišuje, je délka vyzařování. Zatímco při fluorescenci dochází bezprostředně po excitaci k okamžitému (<=10-8 s) vyzáření energie v podobě emise světla, tak při fosforescenci molekula v excitovaném stavu přechází...

Chemiluminiscence

Chemiluminiscence je jev, kdy dochází v důsledku chemické reakce k emisi studeného světla. Během chemiluminiscenční reakce vzniká z reaktantů reakční intermediát, který se nachází v energeticky bohatém, excitovaném stavu. Následný přechod této excitované molekuly do základního stavu je doprovázen vy...

Experimenty s hydrogely

V soupravě Chemie a světlo máte možnost atraktivním způsobem zkombinovat modul fluorescence s modulem přípravy hydrogelů a připravit tak fluorescenční hydrogely (nezřídka žáky popisovaný jako "umělý sliz", které mají působivý vzhled a zajímavé mechanické vlastnosti. Tyto hydrogely označujeme díky je...

Fotochemický modrotisk

Fotochemický modrotisk (též kyanotypie nebo železitý tisk, z řeckého kyanos = modrý) je jedna z historicky nejstarších fotografických technik, jejímž produktem jsou výrazně modré obrazy. Tento proces vyvinul v roce 1842 anglický přírodovědec a astronom Sir John Frederick Herschel (1792-1871). Kya...

Mechanoluminiscence

Mechanoluminiscence představuje jeden z nejzajímavějších a nejméně prozkoumaných jevů emise studeného světla. Dochází při ní k záření světla působením mechanického namáhání pevných látek. Jak to funguje? Nejvíce přijímané vysvětlení triboluminiscence a krystaloluminiscence je, že při rozbíjení k...

Pyroluminiscence

Dalším jevem, patřícím do oblasti luminiscence, je pyroluminiscence. Jedná se o záření molekul nebo atomů, které byly excitovány působením vysoké teploty, například v plameni. Klasické známé příklady zahrnují excitaci solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin v plameni Bunsenova kahanu. Jeho...

Stránka 1 z 1 - 7 položek celkem