Experimenty s hydrogely

V soupravě Chemie a světlo máte možnost atraktivním způsobem zkombinovat modul fluorescence s modulem přípravy hydrogelů a připravit tak fluorescenční hydrogely (nezřídka žáky popisovaný jako "umělý sliz", které mají působivý vzhled a zajímavé mechanické vlastnosti. Tyto hydrogely označujeme díky jejich neobvyklému chování jako nenewtonské kapaliny.

Při přípravě hydrogelů dochází ke koordinaci nízkomolekulárního voděrozpustného polymeru polyvinylalkoholu na molekuly síťovacího činidla. Výsledkem tohoto mezimolekulového síťování je skokový nárůst molekulové hmotnosti  vzniklého polymeru a vznik polotuhého hydrogelu. Na experimentu tím velmi dramaticky demonstrujeme vliv molekulové hmotnosti na vlastnosti polymeru.

Polyvinylalkoholový hydrogel je jeden z nejpopulárnějších experimentů a umožňuje též demonstrovat vliv pH na posun reakční rovnováhy.